วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ความเข้าใจเรื่องภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่- ภาษีป้าย- ภาษีโรงเรือนและที่ดินเรื่องของภาษีสำคัญมาก การเสียภาษีแต่ละประเภทมีระยะเวลาในการชำระ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เดือนเมษายนในฐานะที่หมูหวานเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ก็อยากจะเชิญชวนให้ ทุกคนไปชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะจะถ้าหากเลยระยะเวลาที่กำหนดก็จะมีค่าปรับด้วย (พ้นเมษาค้าปรับแพง)