วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551

9-13 มิถุนายน 2551 อบรม แผนที่ภาษี (ภูเก็ต)

คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม Autodesk Map 2004 โดยอาจารย์อุดมศักดิ์ หล่อล้ำเลิศ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เรื่องการจัดทำแผนที่ภาษี
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ในการประกอบกิจการการค้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข เรื่องของการจัดทำแผนที่ภาษียากมากถ้าไม่ตั้งใจเรียนแล้วจะทำไม่ได้เลย
เก็บเรื่องที่กำลังนั่งอบรมมาเล่าให้ฟัง (ถ้าใครสนใจที่จะเที่ยวภูเก็ตละก็บอกได้เลยนะ)